My Library / Mia Libraro

This page is a list of all the hard-copy books I have which are about Esperanto or in Esperanto, or which are on a very closely related topic (e.g. Volapük).Ĉi tiu paĝo estas listo de ĉiuj paperaj libroj, kiujn mi posedas, kiuj temas pri Esperanto, aŭ estas skribitaj en Esperanto, aŭ temas pri temo, kiu estas proksima al Esperanto (ekz. Volapuko).
The title of a book is given first in the language of publication, then in square brackets in English (if the book is not in English), then in square brackets in Esperanto (if it is not in Esperanto).La titolo de libro estas skribita, unue en la eldona lingvo, kaj post en kvadrataj krampoj en la angla (se la libro ne estas en la angla), kaj post en kvadrataj krampoj en Esperanto (se ĝi ne estas en Esperanto).
Format: Author. Title [translated title in English]. Publisher, year. Language.

Then any additional notes, in English and then Esperanto.
Formiĝo: Verkisto. Titolo [titolo en la angla]. Eldonfirmo, jaro. Lingvo.

Poste, iuj ajn aldonitaj notoj, en la angla kaj poste Esperanto.

Grammar, Vocabulary, Learning /
Gramatiko, Vortaro, Lernado

 • BENSON, Peter. Comprehensive English-Esperanto Dictionary [Plena Angla-Esperanta Vortaro]. Esperanto League for North America, 1995. English/angla.
  • Only indexed from English to Esperanto, not the reverse, but otherwise a very complete and useful work.
  • Nur indeksita el la angla al Esperanto, ne la inversa, sed alie tre plena kaj utila verko.
 • CHERPILLOD, André. Konciza Etimologia Vortaro [Concise Etymological Dictionary]. Universala Esperanto-Asocio, 2016. Esperanto.
 • CSEH, Andreo. Baza Cseh-Kurso [Basic Cseh-method course]. Internacia Esperanto-Instituto, 1987. Esperanto.
  • Manual for teaching Esperanto by the Cseh method. 7th ed.
  • Manlibro por instrui Esperanton per la Ĉe-metodo. 7a eld.
 • ESPERANTO, Doktoro (ZAMENHOF, L. L.). Język Międzynarodowy [International language] [Internacia lingvo]. Pola Esperanto-Asocio, 1984. Polish/pola.
  • Also known as Unua Libro (First Book). Reprinted from 1887 original for the 1987 centennial of Esperanto.
  • Ankaŭ nomita kiel Unua Libro. Represita el 1887 originala eldono, por la 1987 centjara jubileo de Esperanto.
 • FULCHER, Fleming, & LONG, Bernard. English-Esperanto Dictionary [Angla-Esperanta Vortaro]. British Esperanto Association, 1985. English/angla.
 • JORDAN, David K. Being Colloquial in Esperanto: A Reference Guide [Komunuza parolo en Esperanto: Referenca gvidlibro]. Esperanto League for North America, 1999. English/angla.
 • OWEN, Tim & MEYER, Judith. Complete Esperanto [Plena Esperanto]. Teach Yourself / Hachette, 2018. English/angla.
 • ZAMENHOF, L. L. Fundamento de Esperanto [Foundation of Esperanto]. Edistudio, 2007. Esperanto, French, English, German, Russian, Polish. Esperanto, franca, angla, germana, rusa, pola.
 • ZAMENHOF, L. L. Lingvaj respondoj [Language Answers]. Esperantaj Francaj Eldonoj, 1962. Esperanto.
  • Zamenhof answers usage questions from readers.
  • Zamenhof respondas al demandoj de uzado el legantoj.
 • ÞÓRBERGUR Þórðarson. Esperanto. Ísafoldarprentsmiðja, 1936–1939 (4 vol). Icelandic/islanda.

Readers / Krestomatioj

 • ZAMENHOF, L. L. Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto [Fundamental Reader of the Esperanto language]. Hachette, 1912. Esperanto.

Linguistics of Esperanto/
Lingvistiko de Esperanto

 • BLANKE, Detlev. International Planned Languages: Essays on Interlinguistics and Esperantology [Internaciaj planlingvoj: Tezoj pri interlingvistiko kaj esperantologio]. Mondial, 2018. English/angla.
 • DE SAUSSURE, René. Fundamentaj Reguloj de la Vort-teorio en Esperanto [Fundamental Rules of Word Theory in Esperanto]. Artur Iltis, 1969. Esperanto.
 • WELLS, John. Lingvistikaj aspektoj de Esperanto [Linguistic Aspects of Esperanto]. Universala Esperanto-Asocio, 1989. Esperanto.

History and Biography /
Historio kaj Biografio

 • BECKER, Ulrich (ed./red.) Esperanto in The New York Times, 1887–1912 [Esperanto en “The New York Times”, 1887-1912]. Mondial, 2010. English/angla.
 • FORSTER, Peter G. The Esperanto Movement [La Esperanto-Movado]. Mouton, 1982. English/angla.
 • KORZHENKOV, Aleksander. The Life of Zamenhof [La vivo de Zamenhof]. Mondial, 2010. English/angla.
 • LINS, Ulrich. Dangerous Language vol. 1: Esperanto under Hitler and Stalin [Danĝera lingvo vol. 1: Esperanto sub Hitler kaj Stalin]. Palgrave Macmillan, 2016. English/angla.
 • LINS, Ulrich. Dangerous Language vol. 2: Esperanto and the Decline of Stalinism [Danĝera lingvo vol. 1: Esperanto kaj la malkreskado de stalinismo]. Palgrave Macmillan, 2017. English/angla.
 • ROCKLIFF, Mara & DZIERŻAWSKA, Zosia. Doctor Esperanto and the Language of Hope [Doktoro Esperanto kaj la lingvo de espero]. Candlewick Press, 2019. English/angla.
  • Picture book for young people.
  • Bildlibro por junuloj.
 • SCHOR, Esther. Bridge of Words: Esperanto and the Dream of a Universal Language [Ponto el vortoj: Esperanto kaj la revo de universala lingvo]. Metropolitan/Henry Holt & Co, 2016. English/angla.
 • United States ARMY [Usona ARMEO]. Esperanto: The Aggressor Language [Esperanto: la lingvo de la agresanto]. United States Army, 1962.
  • Teaches Esperanto for use by the “Aggressor” in military exercises.
  • Instruas Esperanton por uzi per la “Agresanto” en manovroj.

Esperanto books on other topics /
Esperantaj libroj pri aliaj temoj

 • ARANA, Aitor & JANSEN, Wim. Ni lernu la Eŭskan [Let’s Learn Basque]. Eŭska Esperanto-Asocio.
  • No one should be surprised that the only book I have about Basque is in Esperanto.
  • Oni ne devus supriziĝi, ke la sola libro pri la eŭska, kiun mi posedas, estas en Esperanto.
 • KLEMENT, Jaroslav. Heraldiko Veksilologio Terminaro en Esperanto [Heraldric and Vexillogical Glossary in Esperanto]. EK La Progreso de la Parko de Kulturo kaj Ripozo, 1979. Esperanto.
 • MAO Zedong. Vortoj de Prezidanto Maŭ Zedong [Quotations of Chairman Mao Zedong]. Fremdlingva Eldonejo Pekino, 1967. Esperanto.
  • This is the official Esperanto printing, by the Chinese government, of the famous “Little Red Book” of the Chinese Cultural Revolution.
  • Jen la oficiala esperanta eldono, per la ĉina registraro, de la fama “Eta Ruĝa Libro” de la ĉina Kultura Revolucio.
 • ZAMENHOF, L. L. Proverbaro Esperanta [Esperanto Proverbs]. Makis Diras, 2016. Esperanto.

Related Languages /
Rilataj lingvoj

 • ANTIDO” (DE SAUSSURE, René). Fundamenta Krestomatio de la internacia lingvo Nov-Esperanto, unema parto
  [Fundamental reader of the international language “New Esperanto”, part 1]. Possibly self-published/eble memeldonita, 1928. “Nov-Esperanto”.
  • Formerly a supporter of Esperanto against Ido, de Saussure finally published his own “reformed” version of Esperanto years after Dr. Zamenhof’s death.
  • Antaŭa subtenanto de Esperanto kontraŭ Ido, de Saussure fine eldonis sian propran “reformitan” version de Esperanto, multajn jarojn post la morto de D-ro Zamenhof.
 • POST, Alfred A. Comprehensive Volapük Grammar [Plena Gramatiko de Volapuko]. Alfred A. Post, 1890. English.

UEA Yearbooks /
Jarlibroj de UEA

I own copies of the Universala Esperanto-Asocio yearbooks for the following years.Mi posedas kopiojn de la UEA jarlibroj por la jenaj jaroj.
 • 1927
 • 1974 (second part only / nur dua parto)

Periodicals / Revuoj

I own the listed issues of these periodicals.Mi posedas la jenajn numerojn de ĉi tiuj revuoj.
 • Esperanto
  • 1973 (all issues / ĉiuj numeroj)
  • 1982 (majo)
  • 2020 (all issues / ĉiuj numeroj)
  • 2021 (januaro, februaro)
 • Usona Esperantisto (U.S. Esperantist)
  • 2020 (all issues / ĉiuj numeroj)
 • Monato
  • 1993 (januaro)
 • Kontakto
  • 1992 (4/5)
 • El Popola Ĉinio (From People’s China)
  • 1990 (6)
 • La Espero el Koreio (The Hope from (South) Korea)
  • 1992 (sep-okt)